Завршни вебинар AHEAD – решавање медицинских пустиња у Европи

У склопу обележавања Европске недеље јавног здравља, у среду 24. маја одржан је завршни вебинар на тему решавања „медицинских пустиња“ у Европи. Пројекат Акција за здравље и једнакост: решавање медицинскх пустиња или AHEAD има за циљ смањење неједнакости у здрављу решавањем медицинских пустиња и медицинске дезертификације у Европи.

 

Панелисти на овом вебинару су били:

МСц. др Бранко М. Вујковић – директор Завода за јавно здравље Шабац и др Мира Јовановски Дашић – директорка Секретаријата Здравствене мреже Југоисточне Европе (SEEHN).

Модератор: Corinne Hinlopen – вођа пројекта AHEAD; Презентација: Aisel Rahimli – координатор пројекта АHEAD.

 

Директор Завода за јавно здравље Шабац МСц. др Бранко М. Вујковић је навео приоритетна питања и решења која се односе на  „медицинске пустиње“ и  истакао неопходност њиховог правовременог препознавања. Мачвански округ је већим делом дефинисан као „медицинска пустиња“, те је  нагласио да је улога свих заинтересованих страна изузетно важна у решавању овог  проблема, и да се њихов значај посебно видео у периоду пандемије Cоvid-19. Проблем „медицинских пустиња“ није присутан само у Србији, јер неколико региона ЕУ и земље кандидати суочавају се са неадекватним приступом здравственим услугама у одређеним локалитетима који се карактеришу све мањим бројем лекара, неадекватним саставом тимова здравствених радника и недовољним приступом дигиталним технологијама које би могле подржати ефикасније пружање здравствене заштите у заједници. Истакао је да би „медицинске пустиње“ могле у будућности да представљају све већи проблем, те је неопходно превенирање њиховог настанка на локалном, националном и регионалном нивоу. Такође је нагласио да у циљу реорганизације „медицинских  пустиња“ веома важну улогу имају и представници локалне власти, директори свих здравствених установа на Мачванском округу, установе социјалне заштите, невладин сектор. Реорганизација примарне здравствене заштите би  решила бар четири петине свих проблема које имају корисници на Мачванском округу. Потпуна децентрализација примарне здравствене заштите је неопходна јер би се на тај начин  могла примењивати локална политика јавног здравља прилагођена конкретним потребама Округа.

Др Вујковић је истакао да је у циљу решавања проблема медицинских пустиња неопходна сарадња свих актера друштва  и да је постизање консензуса врло важно, те да Завод за јавно здравље Шабац има изузетну сарадњу са свим релевантним институцијама, невладиним организацијама и удружењима грађана  на Округу и у држави,и  да су све установе добро повезане и да сарађују , те да је пандемија Cоvid-19 само ту сарадњу и везе учврстила и унапредила.  Као веома важан алат у борби против „дезертификације“ , др Бранко М. Вујковића је истакао дигитализацију и  оснаживање становништва и здравствених радника у циљу боље дигиталне здравствене писмености, поготво у руралним деловима локалних самоуправа. На тај начин се олакшава доступност здравствене заштите сваком становнику Округа.  Свака локална самопуправа мора деловати превентивно употребљавајући алате које су прилагођене њеним могућностима и контексту.

Др Мира Јовановски Дашић директорка Секретаријата Здравствене мреже Југоисточне Европе (SEEHN) говорила је о улози Секретаријата Здравствене мреже Југоисточне Европе (SEEHN) коју чини 9 земаља здравствени систем у тим земљама је нарушен доласком пандемије Covid-19, те да  је дезертификација нов изазов и задатак који се поставља пред њима, који се мора решити уз помоћ земаља у окружењу, њихових искустава, Европске уније. Нагласила је да земље које чине ову мрежу имају мање ресурсе у односу на земље у окружењу, али да је контекст решавања проблема исти,  да се морају имплементирати исти алати за решење проблема и да је неопходно предузимање акције заједничким деловањем у складу са могућностима земље.

Као закључак вебинара директор наше установе је истакао да је у сарадњи са ресорним Министарством значајно  унапређена политика запошљавања дефицитарног кадра,  али и да се активно наставља са дигитализацијом здравствених установа, и да се само снажном заједничком сарадњом свих сектора може решити проблем „медицинских пустиња“.

 

 

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs