Националне смернице за примену лекова у периоду дојења

Министарство здравља Републике Србије на предлог Републичке стручне комисије за подршку дојењу, именовало је радну групу за израду Националних смерница за примену лекова у периоду дојења. У Смерницама су разматране најчешће коришћене терапијске групе лекова чија се примена, због присуства хроничних болести и акутних стања може разматрати у периоду дојења.

Смернице можете преузети на линку испод.