Зашто је важно знати какву воду пијемо

Мачвански округ је пребогат квалитетном водом, али она није доступна свима. Нарочито у Мачви људи пију воду загађену септичким јамама, а буквално живе на највећем подземном резервоару у југоисточној Европи. Деценијама уназад, Завод за јавно здравље Шабац врши контролу квалитета воде за пиће. У нашем округу вода из свих водоводних система је исправна, редовно контролисана и кретање квалитета воде је у оквирима препорука Светске здравствене организације. Подаци о стању квалитета централнох водоводних система су доступни на сајту Завода за јавно здравље Шабац. https://www.zjz.org.rs/monitoring-vode/

Што се тиче сеоских водовода ситуација је битно другачија. Већина није под надзором, а подаци за оне који се повремено контролишу су следећи.

У сеоским водоводима у нашем округу физичко-хемијски је неисправно од 6% до 52% узорака, у зависности од општине. Микробиолошки је неисправно од 3% до 38% узетих узорака.

Стање квалитета индивидуалних бунара је још горе. Физичко-хемијски је неисправно од 6% до 59%, а бактериолошки  је неисправно од 4% до 50%. Ако се угрубо каже да је око 40% становништва приморано да користи воду из сопствених извора или сеоских водовода, јасно је да постоји јасан ризик по здравље. Разлози неисправности су најчешће присуство бактерија фекалног порекла и/или нитрати.

Поред тога, артешки бунари и јавне чесме у целом округу нису под надзором и не могу се препоручити за снабдевање водом за пиће.

Најчешћи штетни ефекти конзумирања неисправне воде су дугорочни и обично су најштетнији по здравље деце.

Због свега наведеног, важно је знати да ли пијемо воду за пиће која је исправна или представља ризик по наше здравље.

 

 

 

Завод за јавно здравље Шабац

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs