ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу података добијених из Аутоматске мерне станице (мерно место- Ватрогасни дом), која израчунава Индекс квалитета ваздуха, као и података добијених стандардним методама са мерних места Бенска Бара, Аутобуска станица, Касарна, Чавић, Геронтолошки центар и Завод, ОБАВЕШТАВАМО грађане да је квалитет ваздуха, у протеклих седам дана, није имао прекорачење дневних граничних вредности за загађујуће материје које су обухваћене мониторингом.

Детектовано је прекорачење граничних вредности концентрације,  на сатном нивоу, за суспендоване честице PM 10 и PM 2,5 честице неколико наврата. То се дешавало у вечерњим и јутарњим часовима. У тим тренуцима, Индекс квалитета ваздуха је био погоршан и квалитет ваздуха оцењен као загађен и јако загађен. Највише вредности суспендованих честица су измерене 15.04. у току дана. Због хладнијег времена продужена је грејна сезона што, уз остале изворе загађујућих материја, доприноси  повећању загађења, првенствено суспендованим честицама и чађи.

Настављен је период знатно ређих прекорачења граничних вредности.

Препорука грађанима, који имају проблеме са кардиоваскуларним системом или дисајним путевима, да прилагођавају свој активности на отвореном у односу на оцену Индекса квалитета ваздуха и избегавају дужи боравак напољу у случају када је ваздух загађен. Иста препорука важи и за малу децу.

Особама које се рекреирају на отвореном, не препоручује се интензивно тренирање, када је ваздух јако загађен.

Све здравствене препоруке везане за стање квалитета ваздуха се налазе на порталу Шабац EKО и мобилној апликацији Чувар здравља, као и на интернет страници Завода за јавно здравље Шабац.

Завод за јавно здравље Шабац

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs