Ресертификациона посета Заводу за јавно здравље Шабац у оквиру Сертификације система менаџмента

У Заводу за јавно здравље Шабац 23.11.2023. године спроведена је ресертификациона посета у
оквиру шестог трогодишњег сертификационог циклуса. Надзорну посету је спровело
сертификационо тело ЕВРОЦЕРТ д.о.о. у складу са захтевима референтног стандарда СРПС ИСО
9001:2015. Сертификационо тело током спровођења надзора није утврдило ниједну
неусаглашеност и предложило је продужење важења сертификата за наредних годину дана.
Завод за јавно здравље Шабац овим потврђује период од 19 година непрекидног одржавања
система сертификације по стандарду СРПС ИСО 9001:2015.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs