1. Јун – Међународни дан реке Саве

Сваке године 1. јуна у четири државе у сливу реке Саве – Босни и Херцеговини, Републици Хрватској, Словенији и Републици Србији, обележава се Дан реке Саве у циљу промоције изузетне еколошке вредности и привредних потенцијала у сливу реке Саве, одрживог коришћења и развоја привредних активности и важности добре регионалне сарадње која доприноси бољем стању вода и водног екосистема, а тиме и вишем квалитету живота становништва у сливу.

Државе стране Оквирног споразума о сливу реке Саве су, 01. јуна 2007. године у Загребу, на првом састанку страна, овај датум прогласиле Даном реке Саве. Од тада се сваке године обележава Дан реке Саве на целом сливу у циљу промовисања значаја ове реке за све земље у сливу, њених високих еколошких вредности и социо-економских потенцијала.

Река Сава је изузетно вредна за све земље кроз које тече, а у односу на реке западне Европе, веома је добро очувана. Доноси нам воду која значи живот не само за човека, већ и за многа друга жива бића. Изворишта великих градова уз Саву зависе о количини и квалитету воде коју Сава доноси. Захваљујући доброј очуваности, у реци и дуж реке Саве налазимо многе ретке и угрожене врсте и станишта. Реку Саву карактерише изузетна биолошка и предеона разноврсност. Њено сливно подручје садржи велике површине готово нетакнутих речних мочвара са пространим низијским шумама, које ублажавају поплаве, пречишћавају воду и чувају биолошку разноврсност. Укључује и многа важна подручја за живот птица и биљака, заштићена подручја од националног и међународног значаја.

Извор: Министарство пољопривреде , шумарства и водопривреде; Међународни Дан реке Саве; Међународни Дан реке Саве (minpolj.gov.rs)

Фото: Ј. Губелић

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs