1. октобар 2020 – Међународни дан старијих особа

ДА ЛИ ЈЕ ПАНДЕМИЈА ПРОМЕНИЛА ПОГЛЕД НА СТАРОСТ И СТАРЕЊЕ?

Међународни дан старијих особа се у свету и код нас обележава 1. октобра, у складу са
Резолуцијом 45/106 коју је прогласила Генерална скупштина Уједињених нација 14.
децембра 1990. године, са циљем да се нагласи важност прилагођавања животног окружења
потребама и способностима становника трећег доба. Након ове иницијативе, Генерална
скупштина Уједињених нација је 1991. године, у складу са резолуцијом 46/91, усвојила
принципе Уједињених нација који се односе на старије особе. На Светској скупштини о
старењу 2002. године усвојен је Мадридски међународни акциони план за старење како би се
одговорило на могућности и изазове старења становништва у 21. веку и промовисао развој
друштва за све генерације.
Ове, 2020. gодине, обележава се 75. рођендан Уједињених нација и 30. рођендан
Међународног дана старијих особа. Такође, 2020. годину је обележила пандемија COVID-19.
Узимајући у обзир да је ризик за оболевање већи међу особама старије животне доби,
јавноздравствене политике и програми су обухватили промотивне активности са циљем
подизања свести о њиховим посебним потребама. Такође је важно препознати одговорност
старијих особа према сопственом здрављу и њихову улогу у фазама спремности и реаговања
на тренутну и будућу пандемију. Ова година је такође препозната као „Година медицинских
сестара и бабица”. Међународни дан старијих особа наглашава улогу здравствених радника,
посебно медицинских сестара у пружању здравствене заштите старијој популацији и позива
на подизање капацитета како би се обезбедила боља подршка здравственом систему.
Међународни дан старијих особа промовише Декаду здравог старења (2020–2030) и разговор
јавноздравствених професионалаца о пет стратешких циљева Глобалне стратегије и
Акционог плана за старење и здравље. Глобална стратегија је добро интегрисана у све
Циљеве одрживог развоја, а посебно у циљ 3: „Осигурати здрав живот и промовисати
добробит свих у свим узрастима”.

Циљеви Међународног дана старијих особа 2020:

 1. Упознати стручну и општу јавност о стратешким циљевима Декаде активног старења.
 2. Изградити платформу за иновације и промене, која ће омогућити повезивање људи и
  размену идеја.
 3. Подржати земље у планирању и реализацији активности, на начин да ће свакој земљи
  стајати на располагању вештине и алати који ће омогућити креирање политике здравог
  старења.
 4. Располагати квалитетнијим подацима о здравом старењу на глобалном нивоу.
 5. Подизање свести о посебним здравственим потребама старијих особа, њиховом доприносу
  сопственом здрављу и функционисању друштава у којима живе.
 6. Подизање свести о значају здравствених радника и сарадника у пружању здравствене
  заштите старијим особама, са посебним освртом на професију медицинских сестара.
 7. Изнети предлоге за смањење неједнакости у здрављу старијих особа међу развијеним
  земљама и земљама у развоју.
 8. Повећати разумевање утицаја пандемије COVID-19 на старије особе, здравствену
  политику и систем здравствене заштите.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs