Национална недеља промоције дојења, 28. септембар – 4. октобар 2020. Године

„ПОДРЖИ ДОЈЕЊЕ – ЗА ЗДРАВИЈУ ПЛАНЕТУ”.

Слоган овогодишње Светске и Националне недеље дојења указује нам на важност
дојења у очувању животне средине и њен утицај на климатске промене, као и на
императив заштите, промовисања и подршке дојењу за здравље људи и здравију
животну средину.