12. август Међународни дан младих

На иницијативу Уједињених нација сваке године 12-ог августа обележава се “Међународни
дан младих”. Овај важан датум има за циљ да укаже на значај улоге младих људи у друштву,
као и да подстакне младе на организовање активности у циљу скретања пажње јавности о
свом положају. Обележавање Међународног дана младих представља јединствену прилика за
све који имају интерес да се уједине и осигурају да млади буду укључени у доношење одлука.
Појам „млади” описује фазу живота између детињства и одраслог доба. Младост је посебно
животно раздобље у којем се уз биолошко и психолошко сазревање, одвија и процес
укључивања појединца у друштвену заједницу. Током тог раздобља, од младих се очекује да
развију вештине и способности којима би могли да преузму улоге у свим областима
друштвеног деловања. Процес укључивања појединца у друштво по правилу траје док се не
постигне примерен степен социјалне аутономије, одговорности и самосталности.
Завод за јавно здравље Шабац у циљу унапређења здравља популације младих на територији
Мачванског управног управног, током читаве године реализује бројне здравствено-васпитне
активности у виду јавних манифестација, предавања, трибина, радионица, едукације едукатора,
креира и дистрибуира едукативан материјал уз интензивну сарадњу са свим сегментима
друштва и средствима јавног информисања.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs