20. фебруар Светски дан социјалне правде

Генерална скупштина Уједињених нација 2007. године прогласила је 20. фебруар
Светским даном социјалне правде и посветила га борби против неједнакости,
социјалне искључености и сиромаштва, те промоцији права на достојанствен рад,
родну равноправност, остваривање једнаких шанси и социјалне правде за све.
Промовисање социјалне правде је кључно за остваривање циљева одрживог развоја,
као што су смањење сиромаштва, заштита животне средине и унапређење економског
просперитета.За постизање социјалне правде, потребно је да сви друштвени слојеви
заједнички раде на изградњи праведнијег и једнаког друштва, које осигурава приступ
здравственој заштити, образовању, сигурном становању, радним местима и другим
ресурсима, без обзира на друштвени статус.
Уставом Републике Србије препозната је социјална правда као темељ праведног
друштвеног поретка, чиме је највиши правни акт уједно дефинисао и основни
предуслов за достизање мирног и просперитетног живота свих грађана Републике
Србије.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs