18. година непрекидног одржавања система сертификације Завода за јавно здравље Шабац

У Заводу за јавно здравље Шабац 22.11.2022. године спроведена је друга надзорна сертификациона посета у оквиру шестог трогодишњег сертификационог циклуса. Надзорну посету је спровело сертификационо тело ЕВРОЦЕРТ д.о.о. у складу са захтевима референтног стандарда СРПС ИСО 9001:2015. Сертификационо тело током спровођења надзора није утврдило  ниједну неусаглашеност и предложило је продужење важења сертификата за наредних годину дана. Завод за јавно здравље Шабац овим потврђује период од 18 година непрекидног одржавања система сертификације по стандарду СРПС ИСО 9001:2015.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs