Недеља имунизације у Европском региону 23-29.04.2023.

„Превазиђимо неједнакости”

 

Осамнаеста по реду Недеља имунизације обележава се под слоганом „Превазиђимо неједнакости” у доба пандемије COVID-19 и даље, са циљем да се свима у свакој земљи омогући подједнака доступност вакцина у циљу спречавања болести и компликација. Дуже од два века вакцине доприносе безбеднијем свету, од прве вакцине против великих богиња до најновијих мРНА које се користе у превенцији тешких облика COVID-19. И у овим условима, одржавање континуитета у спровођењу националних програма имунизације има приоритет који ни на који начин не сме бити угрожен. Посебну пажњу треба обратити и на ризичне групе када су у питању поједине болести које се могу спречити вакцинацијом (грип, пнеумококна болест, инфекција изазвана респираторним синцицијелним вирусом).

Имунизација је једна од најуспешнијих јавноздравствених иницијатива. Имунизацијом се превенирају болести, компликације и смртни исходи од вакцинама превентабилних болести међу којима су: дечија парализа, дифтерија, тетанус, велики кашаљ, хепатитис Б, морбили, заушке, рубела, неке врсте запаљења плућа, проливи изазвани ротавирусом и  рак грлића материце.

У 2021. години просечан обухват на глобалном нивоу вакцинама против 11 болести је износио 71%, у односу на 1980. годину када је износио 8%. Процењује се да ће се у периоду 2021–2030. године имунизацијом превенирати 51 милион смртних исхода, односно да ће вакцинацијом против морбила бити спашено близу 19 милиона живота, а вакцинацијом против хепатитиса В 14 милиона живота.

Имунизација је допринела искорењивању великих богиња и доприноси искорењивању дечије парализе. У 2022. години навршиле су се 24 године од последњег регистрованог аутохтоног случаја дечије парализе изазваног дивљим полиовирусом у Европском региону Светске здравствене организације (СЗО) (Турска 1998). Све земље региона стекле су статус земаља без полиомијелитиса у јуну 2002. године и тај статус се одржава пуних 20 година.

Према подацима СЗО и Европског центра за превенцију и контролу болести (ECDC), бележи се пораст број случајева морбила током 2022. године у односу на 2021. годину. Закључно са децембром регистрована су 904 случаја морбила у 27 земаља Европе (у 10 је регистровано око 92% свих случајева, од којих највише у Таџикистану 451), док су 2019. године била регистрована 104.442 случаја. Међу оболелима нису регистровани смртни случајеви. Највиша стопа инциденције се бележи у узрасту испод једне године живота 17,63/100.000, а више од 75% су случајеви који су невакцинисани или са непознатим вакциналним статусом. У циркулацији се региструје присуство генотипова B3 i D8  вируса морбила.

За време трајања пандемије COVID-19 у скоро четвртини земаља света је прекидана или одлагана имунизација ММР вакцином, а у великом броју земаља дошло је до значајног пада обухвата. У 29 земаља Европског региона СЗО закључно са 2020. годином прекинута је трансмисија морбила дуже од 36 месеци, на основу података Европске верификационе комисије за елиминацију морбила/рубеле и достављене документације из 43 земље. Такође, трансмисија рубеле је прекинута у 41 земљи. Укупно 29 од 53 земље имају статус елиминације и морбила и рубеле. У шест земаља које су претходно елиминисале морбиле дошло је до поновног успостављања трансмисије вируса (Албанија, Чешка, Велика Британија, Литванија, Словачка, Узбекистан), након великих епидемија током 2018. и 2019. године. Србија се од успостављања извештавања 2013. године налази у групи земаља у којој се морбиле одржавају ендемски.

Редукција броја оболелих, као и потпријављивање, може се објаснити применом  медицинских и немедицинских мера у превенцији COVID-19 (физичке дистанце, маски, затварања школа, остајања код куће, забраном масовних догађаја, затварањем граница и других мера у превенцији COVID-19).

Средином јануара 2023. године у Србији је пријављена епидемија морбила, после пет година од последње, на територији града Смедерева, а потом и случајеви оболевања у Новом Саду и породична епидемија у Београду. Закључно са 20.4. регистровано је 48 случајева, од којих су 51% деца млађа од две године, 44% је било хоспитализовано, 41% са утврђеним извором инфекције, 78% невакцинисано.

И даље је неопходно континуирано спроводити основне стратегије према плану активности елиминације морбила које се односе на достизање и одржавање обухвата преко 95%, достизање и одржавање индикатора квалитета у активном надзору и спровођење допунске имунизације невакцинисаних и непотпуно вакцинисаних лица.

Добро функционисање имунизационог система је један од кључних елемената за снажан здравствени систем и припрема земље за будуће јавноздравствене изазове. Обухват имунизацијом је један од индикатора доступности примарне здравствене заштите и процене капацитета здравственог система. Треба инсистирати на континуираном спровођењу обавезне имунизације, јер сваки пад обухвата носи са собом ризик од појаве вакцинама превентабилних болести и избијања епидемија.

Поруке Недеље имунизације у Европском региону СЗО

 • Вакцине штите од болести, спашавају животе и стварају основу за дуг и здрав живот.
 • Вакцинацијом против заразних болести не штите се само вакцинисани, већ и најближе окружење.
 • Захваљујућу вакцинацији, број случајева дечије парализе је од 1988. године редукован за 99%. Заједно можемо искоренити полио.
 • Вакцинацијом против инфекције изазване хуманим папилома вирусом (ХПВ) можемо превенирати 90% карцинома грлића материце.
 • Морбили су једна од најзаразнијих болести. Невакцисана деца узраста испод пет година живота су у највећем ризику од оболевања и компликација, укључујући смртни исход. Вакцинацијом можемо елиминисати морбиле.
 • Рубела инфекција код трудница може изазвати побачај или конгениталне малформације плода. Вакцинацијом у детињству штити се особа цео живот.
 • Вакцина против хепатитиса Б је 95% ефикасна у превенцији инфекције, развоју хроничне болести и карцинома јетре узроковане хепатитисом Б.
 • Основни предуслов за успешно функционисање здравственог система је подједнака доступност вакцина.
 • Здравствени радници треба да буду кључни извор информација о вакцинама за родитеље. Изградњом поверења у вакцине спашавају се животи.
 • Сваки родитељ треба да игра кључну улогу у заштити своје деце избором да их вакцинише. Свако дете заслужује да буде заштићено од вакцинама превентабилних болести.
 • Истраживања на пољу вакцина омогућила су развој безбедних вакцина и тако спасила милионе живота.
 • Достизање и одржавање колективног имунитета популације против заразних болести вакцинацијом је суштина заједничких напора у свим земљама света.

Недеља имунизације је годишњи догађај чији је циљ повећање обухвата имунизацијом јачањем уверења о потреби заштите сваког детета/особе од болести које се могу спречити вакцинацијом, са посебним акцентом на децу из тешко доступних вулнерабилних и маргинализованих група. Недељу имунизације је иницирала СЗО у октобру 2005. године, а у њено обележавање Србија се укључила од почетка. Недеља имунизације је иницијатива која је координирана од стране Регионалне канцеларије СЗО за Европу, у сарадњи са земљама чланицама и партнерима, у циљу повећања обухвата и изградње позитивних ставова о неопходности имунизације.

Имунизација је резултат колективне одговорности.

Учините све да ви и чланови ваше породице будете правовремено и потпуно вакцинисани.

 

Извор:ИЗЈЗ Србије;Европска недеља имунизације 23-29.04.2023.; https://www.batut.org.rs/index.php?content=2596

 

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs