25. новембар Међународни дан борбе против насиља над женама

Декларација о елиминацији насиља над женама коју је донела Генерална скупштина
Уједињених нација 1993. године, дефинише насиље над женама као „сваки чин родно
заснованог насиља који доводи или је вероватно да ће довести до физичког, сексуалног
или психичког повређивања или патње за жене, укључујући претње таквим радњама,
принуду или произвољно лишавање слободе, било да се дешавају у јавном или
приватном животу”.
Насиље над женама и девојчицама представља једно од најраспрострањенијих и
најраширенијих кршења људских права у свету. Глобално, процењује се да је око 736
милиона жена, скоро свака трећа, било изложено физичком и/или сексуалном насиљу
интимног партнера, непартнерском сексуалном насиљу или обоје, барем једном у
животу. Ова појава се интензивирала у различитим окружењима, укључујући радно
место и онлајн просторе, а погоршана је послепандемијским ефектима, сукобима и
климатским променама.
Решење овог проблема лежи у снажним одговорима, укључујући улагање у превенцију.
Подаци о томе колико се нације посвећују супротстављању насиљу над женама и
девојчицама и даље су упадљиво ретки. Потребно је више улагања у женске
организације, боље законодавство, кривично гоњење починилаца, више услуга за
преживеле и обука за службенике за спровођење закона.
Зашто морамо елиминисати насиље над женама?
Насиље над женама и девојчицама остаје углавном непријављено због некажњивости,
ћутања, стигме и срама који га окружују. Манифестује се у физичким, сексуалним и
психичким облицима, обухватајући:
– насиље интимног партнера (батинање, психичко злостављање, брачно
силовање, фемицид);
– сексуално насиље и узнемиравање (силовање, присилни сексуални чинови,
нежељени сексуални напади, сексуално злостављање деце, принудни брак,
улично узнемиравање, ухођење, сајбер узнемиравање);
– трговина људима (ропство, сексуална експлоатација);
– сакаћење женских гениталија; и дечји брак.
Насиље над женама и даље представља препреку за постизање равноправности,
развоја, мира, као и за остваривање људских права жена и девојчица. Остваривање
циљева одрживог развоја– не могу се испунити без заустављања насиља над женама и
девојчицама.

Извор: United Nations; International Day for the Elimination of Violence against Women 25 november; https://www.un.org/en/observances/ending-violence-against-women-day

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs