29.11.2013. – Provera sistema upravljanja kvalitetom u Zavodu za javno zdravlje Šabac

Drugi redovan nadzorni audit, u okviru provere upravljanja sistemom kvaliteta prema referentnom standardu SRPS ISO 9001:2008, a od strane certifikacionog tela EVROCERT d.o.o. Certifikacija i nadzor održan je 29. novembra 2013. godine.

                             

Tim za nadzor, na čelu sa prof. dr Zoricom Đurić, konstatovao je da sistem menadžmenta kvalitetom ispunjava zahteve standarda SRPS ISO 9001:2008 i da se efektivno primenjuje i poboljšava prema zahtevima referentnog standarda. Neusaglašenosti tokom nadzorne posete nisu uočene, te je preporuka tima za nadzor da Zavod za javno zdravlje – Šabac zadrži sertifikat o usaglašenosti za sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008.

 

Pomoćnik direktora za kvalitet

 

Mr dipl. ing. tehnologije Boško Đoković

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs