Конференција за новинаре у Заводу за јавно здравље Шабац поводом завршне евалуације AHEAD пројекта

У сали Завода за јавно здравље Шабац у среду 15.03.2023. год са почетком у 12 часова
одржана је конференција за новинаре поводом завршетка пројекта EU/HADEA 2020.
Медијски едукативи центар (MEC) је у Србији спровео истраживање у склопу
EU/HADEA 2020 пројеката AHEAD у периоду од априла 2021. до јануара 2023. године,
користећи одобрену методологију и дијагностички алат за “медицинске пустиње” која
је укључивала ситуациону анализу, квантитативне процене и квалитативно
сагледавање за синтезу доказа и дедукцију закључака о приоритетним мерама за
ублажавање негативних ефеката потенцијалних “медицинских пустиња” у Србији и
миграције здравственог кадра. Медицинске пустиње су изоловане области / области са
тенденцијом смањења броја становника праћене смањењем броја/недостатком лекара и
осталих здравствених радника у тој мери да оонемогућавају доиступност и
погоршавају неједнакости посебно међу рањивим групама.
На конференцији за новинаре су говорили:
• Миомир Рајчевић, председник Медијског едукативног центра, национални
координатор за AHEAD у Републици Србији
• МСц Др Бранко М. Вујковић, директор Завода за јавно здравље у Шапцу
• Др сц. Милош Тошић, заменик директора и сарадник у настави Високе
медицинске школе струковних студијa Милутин Миланковић у Београду, евалуатор
• Др Јасмина Станковић, директор Дома здравља „Др Драга Љочић“ Шабац.

Др Бранко Вујковић  директор наше установе, истакао је да су наша држава и
Министарство здравља већ препознали проблем доступности и приступачности
здравствене заштите, значајно је унапређена политика запошљавања дефицитарног
кадра, активно се наставља са дигитализацијом здравствених установа, али и све се
више локалних самоуправа укључује у позив министарке здравља Проф. др Данице Грујичић
у давању директних и индиректних стимулација у запошљавању дефицитарног кадра.

Завод за јавно здравље Шабац, као партнер Медијског едукативног центра учествовао
у пројекту „Акција за здравље и правичност“ који је реализован на територији
Мачванског управног округа. Медијски едукативни центар је национални партнер у ЕУ
пројекту Акција за здравље и правичност (енг. „AHEAD – Action for Health and Equity
Addresing Medical Deserts“), а у реализацији пројекта се активно бави здравственом
заштитoм и прaвичним односом према здравственим радницима.

Миомир Рајчевић, председник Медијског едукативног центра, национални
координатор за AHEAD у Републици Србији је рекао да је у Србији идентификовано
пет медицинских пустиња и то на територији Мачванског, Шумадијског, Моравичког,
Подунавског, Средње Банатског округа. Он је истако да ЗЈЗ Шабац и остале структуре
на Мачванском округу могу да промене постојећу ситуацију на територији овог округа.

Др Јасмина Станковић директор Дома здравља „Др Драга Љочић“ Шабац је рекла да се
Дом здрваља Шабац труди да умањи негативне ефекте медицинских пустиња на
Мачванском округу првенствено стварајући услове за универзално доступну
здравствену заштиту, развој палијативне неге и развој превентивних прегледа.
Након онлајн анкетирања заинтересованих страна са територије Мачванског округа –
анкетирани су представници локалне самоуправе, здравствених установа примарне
здравствене заштите, представници пацијената, у ЦСУ Шабац су одржане Фокус групе
и консензус састанак, након чега је донет предлог мера за ублажавање „медицинских
пустиња на територији Мачванског округа“.

I Корисници услуга су истакли 5 приоритета за решавање проблема „медицинских
пустиња“.
1. Субвенције за запошљавање у „медицинским пустињама“
2. Повластице здравственим радницима за запошљавање у медицинским дезертима
3. Развој (образовање, финансирање и успостављање) мобилне праксе
4. Повећање зараде.
5. Мобилна лабораторија
II Здравствени радници :
1. Повећање зараде
2. Повећање броја запослених
3. Бенефиције за здравствене раднике за запошљавање у медицинским пустињама
4. Прилагодити структуру профила потребама
5. Ојачати услуге кућног лечења и неге
III Доносиоци одлука:
1. Субвенције за запошљавање у медицинским пустињама
2. Повластице здравственим радницима за запошљавање у медицинским пустињама
3. Повећати зараду
4. Прилагодите структуру профила потребама
5. Повећање броја запослених
ГРУПНИ ЗАКЉУЧЦИ:
1. Бенефиције здравственим радницима за запошљавање у медицинским пустињама
2. Повећање зараде
3. Субвенције за запошљавање у медицинским пустињама
4. Повећање броја запослених
5. Прилагодити структуру профила здравствених радника потребама, епидемиолошкој
и демографској слици корисника.
КОНТРАМЕРЕ КОЈЕ НАША ДРЖАВА И МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА ВЕЋ
СПРОВОДЕ:
1.Запошљавање најбољих кадрова са одобравањем специјализација и докторских
студија;
2.Реорганизација примарне здравствене заштите, успостављање концепта породичног
лекара и значајо увећање зарада у здравству
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА: Директни и индиректни подстицаји за дефицитарне
здравствене кадрове.

На конференцији су били присутни и представнци Дома здравља „Др Драга Љочић“
Шабац: др Катарина Шимон, вмс Драгана Симеуновић; Мирољуб Николић из Caritas
Шабац, Марко Петровић из Асоцијације Дуга Шабац и Маријана Мандић из
Удружења за мултиплу склерозу града Шапца.

 

Фото: Глас Подриња

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs