Завод за јавно здравље Шабац данас је посетила делегација формирана од стране Кабинета Председнице Владе Републике Србије

Завод за јавно здравље Шабац данас је посетила делегација формирана од стране Кабинета Председнице Владе Републике Србије са циљем процене капацитета микробиолошких лабораторија за RT-PCR дијагностику COVID – 19. Том приликом су дефинисани приоритети и кораци у даљем раду.