SEOSKI VODOVOD U ZAJAČI NEUPOTREBLJIV

U okviru realizacije programa od opšteg interesa: “Praćenje kvaliteta vode u MZ Zajača i prevencija ekspozicije teškim metalima i njihove dalje apsorpcije u organizmu”, koji realizujemo za Ministarstvo zdravlja, izvršili smo preostale analize u Mesnoj zajednici Zajača. Kao i u prethodnom slučaju, došli smo do saznanja koja zahtevaju trenutnu reakciju u cilju smanjenja rizika po zdravlje ljudi. U toku ispitivanja u drugom uzorkovanju uzeto je trinaest uzoraka vode za piće koji su ispitivani fizičko-hemijskim i mikrobiološkim parametrima za “A” obim, koji su propisani Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik SRJ 42/98 i 44/99). Pored tih analiza, vršeno je ispitivanje koncentracije olova, kadmijuma, antimona i arsena u vodi za piće.

U dva uzorkovanja, 17. i 28. marta, uzeta su ukupno 23 uzorka iz seoskog vodovoda u Zajači, kao i iz individualnih objekata za vodosnabdevanje, koje koristi jedna ili više porodica. Od 23 analizirana uzorka u 15 je utvrđeno prisustvo teških metala. Detektovani metali su najčešće antimon, u pojedinim uzorcima arsen, a u jednom uzorku je detektovano prisustvo kadmijuma. Najčešće je odstupanje teških metala udruženo sa mikrobiološkom neispravnošću.

U četiri uzorka je utvrđena mikrobiološka neispravnost, bez drugih neispravnih parametara.

Samo četiri uzorka su higijenski ispravna.

Od posebnog značaja je prisustvo povišene koncentracije antimona u seoskom vodovodu Zajača, koji koristi većina stanovnika. Nakon hitno sprovedene akcije čišćenja kaptaže u seoskom vodovodu, Kokića izvor, ponovo je nađeno odstupanje vrednosti antimona, što ovaj vodovod čini neupotrebljivim.

Voda kontaminirana teškim metalima se ne može koristiti za piće i spremanje hrane. U slučajevima gde postoji  kontaminacija sa bakterijama fekalnog porekla, zajedno sa zagađenošću teškim metalima, voda  ne treba da se koristiti ni za kupanje, navodnjavanje i napajanje stoke.

Zbog toga što teški metali imaju osobinu bioakumulacije i biokoncentracije prema vrhu piramide ishrane, neophodno je preduzeti trenutne mere u cilju sprečavanja ekspozicije stanovništva koje konzumira kontaminiranu vodu. Predložene su hitne mere alternativnog snabdevanja cisternama sa ispravnom vodom, što je i odmah realizovano na terenu.

Trajno rešenje predstavlja proširenje vodovodne mreže grada Loznice na područije Zajače. Na taj način bi bili rešeni svi problemi u vodosnabdevanju i rizici po zdravlje ljudi.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs