ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ШАБАЦ УСПЕШНО ПОТВРДИО СЕРТИФИКАТ ЗА СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ

И у условима пандемије Covid – 19 наша установа је успешно обновила сертификат за систем менаџмента квалитетом. Акредитовано сертификационо тело Evrocert d.o.o. доделило је Заводу за јавно здравље Шабац Сертификат – систем менаџмента квалитетом, према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015 који ће важити до 06.11.2023. године.
Ово је још једна потврда квалитета нашег рада и спремности да у најтежим условима одржимо квалитет услуге које пружамо нашим корисницима и да одговорно чувамо јавно здравље Мачванског округа.