28. април – Светски дан безбедности и здравља на раду

“Безбедно и здраво радно окружење је основни принцип и право на послу”

 

Светски дан безбедности и здравља на раду је годишња међународна кампања за промоцију безбедног, здравог и пристојног рада. Обележава  се 28. априла у организацији  Међународне организација рада (МОР) од 2003. године како би се истакао значај  превенције несрећа и болести на раду. Према статистичким подацима МОР-а сваке године у свету се догоди 2,3 милиона несрећа на раду са фаталним исходом.

У јуну 2022. године, Међународна конференција рада одлучила је да укључи „безбедно и здраво радно окружење“ у оквир основних принципа и права на раду Међународне организације рада. Слоган овогодишњег обележавања овог датума носи назив  “Безбедно и здраво радно окружење је основни принцип и право на послу“.

 

Превенција незгода на раду и професионалних болести

 

Обележавањем  Светског дан безбедности и здравља на раду 28. априла промовише се  превенцијa несрећа на раду и професионалних болести широм света. То је кампања која има за циљ да усмери међународну пажњу на величину проблема и на то како промовисање и стварање културе безбедности и здравља може помоћи у смањењу броја смртних случајева и повреда на раду. Свако од нас је одговоран за спречавање смртних случајева и повреда на радном месту. Доносиоци одлука су одговорни за обезбеђивање инфраструктуре — закона и услуга; ово укључује развој националне политике и програма и система инспекције за спровођење усаглашености са законима и политиком о безбедности и здрављу на раду. Као послодавци, ми смо одговорни да обезбедимо да радно окружење буде безбедно и здраво. Као радници одговорни смо да радимо безбедно и да се заштитимо и да не угрожавамо друге, да познајемо своја права и да учествујемо у спровођењу превентивних мера.

 

Ризици који се појављују на послу:

Нови професионални ризици могу бити узроковани техничким иновацијама или друштвеним или организационим променама, као што су:

  • Нове технологије и производни процеси, нпр. нанотехнологија, биотехнологија
  • Нови услови рада, нпр. већа оптерећења, интензивирање рада због смањења броја запослених, лоши услови повезани са миграцијом за рад, послови у неформалној економији
  • Нови облици запошљавања, нпр. самозапошљавање, outsourcing, привремени уговори

Ризици на радном месту могу бити шире препознати кроз боље научно разумевање, нпр. ефекти ергономских ризика на мускулоскелетне поремећаје. На њих могу утицати промене у перцепцији о важности одређених фактора ризика, нпр. утицаји психосоцијалних фактора на стрес на послу.

Међународна организација рада усвојила је више од 40 међународних стандарда у области рада везаних за фундаменталне и опште принципе безбедности и здравља на раду, специфичне ризике на раду и специфичне секторе и индустрије путем конвенција, препорука, водича добре праксе и др.Успешна активност у безбедности и здравља на раду постиже се заједничкким радом државних органа, синдиката и  послодаваца успостављањем сталног социјалног дијалога.

 

Извор:United Nations;World Day for Safety and Health at Work 28 April; https://www.un.org/en/observances/work-safety-day

 

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs