Начелник:  др Гајић Бранка специјалиста социјалне медицине

Центар за промоцију здравља, анализу, планирање и организацију здравствене службе, информатику и биостатистику у здравству прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу становништва, узроке, појаве и ширење болести од већег социјално-медицинског значаја, као и организацију, рад и развој здравствене службе, предлаже и предузима мере у циљу заштите и унапређења здравља људи.
Такође, овај центар учествује у спровођењу програма развоја информационог система. 

Центар врши прикупљање, обраду и анализу здравствено-статистичких и других података о здравственом стању становништва, организацији, кадровима, опремљености, раду и пословању здравствених установа и предлаже мере за њихово унапређење и развој.
Социјална медицина као јавно-здравствена наука, обухватајући све аспекте здравља и болести, представља мост између клиничке медицине и других наука које проучавају социјалне димензије.
Основни циљ социјалне медицине јесте да промовише и унапређује здравље, превенира болест и допринесе обезбеђивању доступне и квалитетне здравствене заштите становништва.

Одсек за анализу, планирање и организацију здравствене службе
Одсек за информатику и биостатистику
Одсек за промоцију здравља

 

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs