Унапређење рутинске имунизације-допунска имунизација пропуштених годишта ММР вакцином (пројекат СЗО са ИЗЈЗ Србије у временском периоду октобар 2023. – фебруар 2024. године)

Након састанка одржаног 26.10.2023.године у Институту за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић – Батут“, са представницима СЗО и ИЗЈЗ Батут као
носиоцима пројекта и окружним координаторима из пет округа (ЗЈЗ Ваљево, ЗЈЗ
Шабац, ЗЈЗ Ужице, ЗЈЗ Крушевац, ЗЈЗ Лесковац) као сарадницима на пројекту, Завод за
јавно здравље Шабац је почео са спровођењем активности везаним за пројекат.
Израђена је ситуациона анализа за територију Мачванског округа за перод 2015-
2022. године са посебним освртом на општине са обухватом испод 85% ММР
вакцином и иста достављена у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић – Батут“ 16.11.2023.године.
У Дому здравља Лозница и Дому здравља Владимирци у четвртак 25. 1. и петак
26. 1. 2024. године, одржани су завршни састанци у оквиру пројекта, на којима су др
Горанка Лончаревић из Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић –
Батут“ и др Ана Пајичић из Завода за јавно здравље Шабац резимирале постигнућа
допунске имунизације и спроведене ревизије вакциналне картотеке од стране тимова
који су изабрани на нивоу установе. Такође дошло је до међусобне размене искустава
са терена и размене примера добре и успешне праксе.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs