14. јун – Светски дан добровољних давалаца крви

 

„Дајте крв, дајте плазму, делите живот, делите често“

 

Широм света 14. јун се обележава као Светски дан добровољних давалаца крви. Oбележавање овог датума пружа посебну прилику за прославу и захвалност добровољним даваоцима крви широм света,  њихов дар крви  постао је главни фокус за акцију ка постизању универзалног приступа безбедној крви – трансфузију.

Свака појединачна донација је драгоцен дар који спасава живот, а поновљена донација је кључ за изградњу безбедног и одрживог снабдевања крвљу.У многим земљама, службе за прикупљање крви се суочавају са изазовом обезбеђивања довољно крви на располагању, истовремено обезбеђујући њен квалитет и безбедност. Недостатак приступа безбедној крви и крвним производима – посебно у земљама са ниским и средњим приходима, утиче на све пацијенте, укључујући и оне којима је потребна редовна трансфузија. Једна од стратегија Светске здравствене организације (СЗО) је да помогне земљама са ниским и средњим приходима у побољшању доступности и квалитета људске плазме, укључујући оптимизацију коришћења плазме добијене од давања пуне крви, и повећање приступа пацијената терапијама протеина плазме који спасавају живот.

Фокус овогодишње кампање:

Слоган кампање за Светски дан добровољних давалаца крви 2023.године је „ Дај крв, дај плазму, дели живот, дели често“. Фокусира се на пацијенте којима је потребна доживотна трансфузијска подршка и наглашава улогу коју свака особа може да има, дајући вредан дар крви или плазме. Такође наглашава важност редовног давања крви или плазме како би се створило безбедно и одрживо снабдевање крвљу и крвним производима који могу бити увек доступни широм света, тако да сви пацијенти којима је потребна могу да добију благовремено лечење.

Циљеви обележавања овог датума су да:

– славимо и захвалимо појединцима који дају крв и подстичу више људи да постану нови даваоци;

– подстичемо људе доброг здравља да редовно дају крв, што је чешће могуће безбедно и могуће, како би се променио квалитет живота пацијената зависних од трансфузије и помогло у изградњи безбедног снабдевања крвљу у свим земљама света;

– истаћи критичну улогу добровољног неплаћеног редовног давања крви и плазме у постизању универзалног приступа сигурним крвним производима за све популације;

– мобилизирати подршку на националном, регионалном и глобалном нивоу међу владама и развојним партнерима за улагање у, јачање и одржавање националних програма крви.

 

Чињeницe o дoбрoвoљнoм давалаштву крви:

 

  • Свакoм oд 7 људи кojи улазe у бoлницу пoтрeбна je крв.
  • Прoсeчна трансфузиjа црвeних крвних зрнаца je eквивалeнтна дoзама oд три давања пунe крви.
  • Нашeм тeлу je пoтрeбнo 48 сати да oбнoви плазму и дo 8 нeдeља да oбнoви црвeна крвна зрнца.
  • У Србиjи je днeвнo пoтрeбнo oбeзбeдити 1.000 jeдиница крви, oднoснo oрганизoвати акциje дoбрoвoљнoг давања крви на кojима ћe 1.000 људи дoбрoвoљнo дати крв.
  • Давалац крви мoжe бити свака здрава oсoба старoсти измeђу 18 и 65 гoдина кoд кoje сe прeглeдoм утврди да давањe крви нeћe угрoзити њу, нити oсoбу кojoj би сe та крв примeнила.

 

 

Извор: World Health Organization: World Blood Donor Day 2023: Give blood, give plasma, share life, share often; https://www.who.int/news-room/events/detail/2023/06/14/default-calendar/world-blood-donor-day-2023#:~:text=The%20slogan%20for%202023%20World,gift%20of%20blood%20or%20plasma.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs