28. aприл Међународни дан безбедности и здравља на раду

Предвидите, припремите се и одговорите на кризе – Инвестирајте у отпорне системе

заштите на раду

Откако се почетком 2020. године појавила као глобална криза, пандемија COVID-19 свуда је
имала дубоке последице. Пандемија је дотакла готово све аспекте света рада, од ризика
преношења вируса на радним местима, па све до ризика по безбедност и здравље на раду
који су се појавили као резултат мера за ублажавање ширења вируса. Прелазак на нове облике
радног аранжмана, попут широко распрострањеног ослањања на рад на даљину, представио
је многе могућности за раднике, али такође представљао потенцијалне ризике за безбедност и
здравље на раду (БЗР), укључујући психосоцијалне ризике и посебно насиље.
Светски дан заштите на раду 2021. године фокусира се на искоришћавање елемената система
заштите на раду како је утврђено у Конвенцији о промотивном оквиру за заштиту на раду,
2006.Извештај о Светском дану Безбедности и здравља на раду испитује како тренутна криза
показује важност јачања ових система заштите на раду, укључујући здравствене службе на
раду, како на националном, тако и на нивоу предузећа. Међународни дан заштите на раду ће
искористити ову прилику да подигне свест и подстакне дијалог о важности стварања и
инвестирања у еластичне системе БЗР, ослањајући се на примере из региона и земље у
ублажавању и спречавању ширења COVID-19 на радном месту.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs