8. март Међународни дан жена – „Родна равноправност данас за одрживо сутра“

Овогодишњи Међународни дана жена, 8.март обележава се на тему „Родна равноправност данас за одрживо сутра“ и позива жене на акције за климатске промене. У фокусу обележавања овогодишњег  Међународног дана жена је  витална веза између рода, друштвене једнакости и климатских промена, као и спознаје да без родне равноправности данас, одржива будућност, једнака будућност, остаје ван домашаја.Унапређење родне равноправности у контексту климатске кризе и смањења ризика од катастрофа један је од највећих глобалних изазова 21. века. Жене се све више препознају као рањивије на утицаје климатских промена од мушкараца, јер  чине већину сиромашних у свету и више зависе од природних ресурса којима климатске промене највише прете.

У исто време, жене и девојке су ефикасни и моћни лидери и креатори промена за прилагођавање и ублажавање климатских промена. Оне су укључене у иницијативе за одрживост широм света, а њихово учешће и вођство резултира ефикаснијим климатским акцијама. Како жене и девојке сносе терет климатских утицаја, оне су такође од суштинског значаја за вођење и покретање промена у прилагођавању, ублажавању и решењима климатских промена. Без укључивања половине светске популације, мало је вероватно да ће се у будућности наћи решења за одрживу планету и родно равноправан свет.

Извор: United nations; International women day 2022; https://www.un.org/en/observances/womens-day

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs