Измене везане за Covid-19 вакцинацију и четврту дозу као и нова уредба и престанак важења појединих наредби

Измене за примену бустер дозе код особа узраста 12-18 година и на примену друге бустер дозе код одраслих

  • ПРИМЕНА ПРВЕ БУСТЕР ДОЗЕ ВАКЦИНА ПРОТИВ COVID-19 КОД ДЕЦЕ УЗРАСТА 12 ДО 18 ГОДИНА

Примена бустер дозе вакцине произвођача Pfizer-BioNTech препоручује се код све деце узраста 12 до 18 година, код којих је од давања друге дозе вакцине прошло најмање пет месеци.

  •  ПРИМЕНА ДРУГЕ БУСТЕР ДОЗЕ ВАКЦИНА ПРОТИВ COVID-19

Другу бустер дозу вакцине против ковид 19 могу примити све особе узраста 18 година и старије, код којих је од давања прве бустер дозе прошло најмање пет месеци, при чему се друга бустер доза првенствено препоручује код:

  • особа са примарним и секундарним имунодефицијенцијама које су у оквиру примовакцинације примиле само две дозе вакцине и бустер дозу након тога;
  • особа старијих од 60 година
  • особа запослених у здравственим установима које раде на пословима приликом којих долазе у контакт са пацијентима.

 Оставља се могућност да особа која се вакцинише изабере врсту вакцине која ће бити примењена као друга бустер доза.

УРЕДБА о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

(“Сл. гласник РС”, број 33/22 од 11. марта 2022)

Лица код којих је тестирањем утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, а код којих није утврђено присуство ниједног симптома или знака заразне болести COVID-19, односно код којих тежина болести не захтева лечење у болничким условима, упућују се, у кућну изолацију са здравственим надзором на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од седам дана, а изолација се прекида без тестирања.

Уколико лице има примарну или секундарну имунодефицијенцију упућује се у кућну изолацију у трајању од 14 дана, а које стање имунодефицијенције утврђује лекар примарне здравствене заштите.

Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, страним држављанима који долазе у Републику Србију дозвољен је улазак у Републику Србију само ако поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 48 часова, издат од стране референтне лабораторије државе из које долазе, односно из које улазе у Републику Србију. Путници треба да се тестирају пре путовања, не приликом доласка у Републику Србију.

Држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, при уласку у Републику Србију, а који не поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије државе из које долазе, односно улазе у Републику Србију, не старији од 48 часова од датума издавања резултата, одређује се мера карантина у кућним условима у трајању од седам дана.

Мера престаје да важи ако лице коме је одређена у периоду трајања мере добије негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2 издат од стране референтне лабораторије у Републици Србији.

Лицима која долазе из Сједињених Америчких Држава уместо негативног RT-PCR теста признаје се, под истим условима, негативан Антиген FIA Rapid test.

Изузетно од ограничења, лице које поседује потврду о потпуној вакцинацији против болести COVID-19 коју је издала јавна здравствена установа Републике Србије може ући у Републику Србију без негативног RT-PCR теста на присуство вируса SARS-CоV-2 или антиген FIA RAPID теста.

Држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, дозвољен је улазак у Републику Србију без поседовања негативног теста на присуство вируса SARS-CоV-2 или потврде о потпуној вакцинацији из уколико поседују позитиван PCR тест на SARS-CoV-2 или тест за детекцију антигена SARS-CoV-2, а од којег првог теста није прошло мање од 14 дана и не више од шест месеци од дана издавања.

Позитиван PCR тест на SARS-CoV-2 или тест за детекцију антигена SARS-CoV-2 из става 2. овог члана доказује се потврдом о прележаној болести коју издаје завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије.

Лице које поседује потврду о потпуној вакцинацији против болести COVID-19 коју је издао надлежни орган или установа државе са којом Република Србија има закључен споразум о прихватању сертификата о вакцинацији против заразне болести COVID-19 може ући у Републику Србију без негативног RT-PCR теста на присуство вируса SARS-CоV-2 или антиген FIA RAPID теста.

Малолетно лице, старости до 18 година, може ући у Републику Србију, под условима утврђеним овом уредбом, и без прихваћеног сертификата о вакцинацији, ако у Републику Србију улази у пратњи лица које поседује тај сертификат.

Лице које поседује позитиван PCR тест на SARS-CoV-2 или тест за детекцију антигена SARS-CoV-2 и од кога није прошло мање од 14 дана, ни више од шест месеци и који је издао надлежни орган или установа државе са којом Република Србија има закључен споразум о прихватању овог позитивног теста може ући у Републику Србију без негативног RT-PCR теста на присуство вируса SARS-CоV-2 или антиген FIA RAPID теста или прихваћеног сертификата о вакцинацији.

Страним држављанима који су потпуно вакцинисани против болести COVID-19 у иностранству или су једну или више доза вакцине примили у иностранству, завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије издаје Дигитални зелени сертификат са роком важења од 30 дана, на њихов захтев, на основу уверења или друге исправе о извршеној имунизацији.           Запослени у здравственим установама и установама за смештај старих лица, као и лица која улазе и бораве у тим установама, осим корисника у установама за смештај старих лица, обавезно носе заштитне маске.

Контролу примене мере врши министарство надлежно за послове здравља.

Препорука је да се на свим местима где већи број лица са мањим одстојањем од 2 метра користе заштитне маске.

НАРЕДБУ о престанку важења

Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору

(“Сл. гласник РС”, број 33/22 од 11.марта 2022)

Измене везане за Covid19 вакцинацију и 4 дозу

Нова уредба и престанак важења појединих наредби

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs