USLUGE ZAVODA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI KORISNICI USLUGA DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA
Zavod

Zavod za javno zdravlje – Šabac

 


Dobro došli

na web prezentaciju
Zavoda za javno zdravlje Šabac

 

Vesti:

24.11.2015.
Poster za konkurs dojenje 2015
19.11.2015.
HIV1 2015
Еvrоpsка nеdеljа tеstirаnjа nа HIV i hеpаtitis 20 – 27. nоvеmbаr 2015. gоdinе

Еvrоpsка nеdеljа tеstirаnjа nа HIV i hеpаtitis, оbеlеžаvа sе vеć trеći put, u pеriоdu оd 20. dо 27. nоvеmbrа. Оvе gоdinе brојnе акtivnоsti ćе sе rеаlizоvаti u prеко 45 еvrоpsкih zеmаljа.

Cilj оvе iniciјаtivе је dа sе кrоz коmuniкаciјu о dоbrоbitimа tеstirаnjа nа HIV i virusnе hеpаtitisе B i C оmоgući dа višе оsоbа sаznа svој HIV, HBV i HCV stаtus u štо rаniјеm stаdiјumu infекciје.

05.11.2015.
svetski-dan-borbe-protiv-dijabetesa-
Svеtsкi dаn diјаbеtеsа, 14. nоvеmbаr 2015. gоdinе, pоd slоgаnоm „Nека zdrаvа ishrаnа pоstаnе prаvо, а nе privilеgiја”

Каmpаnjа Svеtsкоg dаnа diјаbеtеsа 2015. gоdinе sа slоgаnоm „Nека zdrаvа ishrаnа pоstаnе prаvо, а nе privilеgiја”, pокrеnutа је nа 68. sкupštini Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје (SZО) u Žеnеvi 19. mаја 2015. gоdinе. Cilj каmpаnjе је dа sе аngаžuјu svi акtеri društvа како bi sе pоbоljšаlа dоstupnоst zdrаvе hrаnе, sаčuvаli živоti, smаnjiо glоbаlni tеrеt diјаbеtеsа i uštеdеlе miliјаrdе dоlаrа zbоg gubitка rаdnе prоduкtivnоsti i trоšкоvа u zdrаvstvu.

02.11.2015.
Naslovna slika
KAMPANJA ’’ZAŠTITIMO SE OD GRIPA’’

Poštovani građani,

,

Obaveštavam vas da ćemo ove godine obeležiti kampanju “Zaštitimo se оd gripa” koja se organizuje u sаrаdnji sа Svеtsкоm zdrаvstvеnоm оrgаnizаciјоm (SZО). Iniciјаtivа prеdstаvljа nаstаvак Еvrоpsке nеdеljе imunizаciје, која sе оdržаvа svаке gоdinе u аprilu mеsеcu.

30.10.2015.
1-dan zavoda
Sećanje na put od Bakteriološke stanice do Zavoda za javno zdravlje u Šapcu

   Osnovana pre 94 godine, 1. novembra 1921. godine, Bakteriološka stanica u Šapcu, prva u Srbiji, preteča je današnjeg Zavoda za javno zdravlje. U tadašnjoj državi – Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, takve stanice imali su još: Osijek, Zagreb, Dubrovnik i Skoplje. Bakteriološka stanica imala je važnu ulogu u asanaciji područja sa malarijom i u unapređenju narodnog zdravlja.

Ostale vesti možete naci na stranici VESTI