USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA
Zavod

Zavod za javno zdravlje – Šabac

 


Dobro došli

na web prezentaciju
Zavoda za javno zdravlje Šabac

 

Vesti:

25.05.2018.
Svetski dan bez duvana

Duvan  i bolesti srca i krvnih sudova

31. maj 2018. godine

Svake godine 31. maja, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvana, ističu zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana i zalažu se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana.

Tema Svetskog dana bez duvana 2018. godine je „Duvan  i bolesti srca i krvnih sudova“. Kampanja se obeležava pod sloganom „Duvan slama srca“.

25.05.2018.
31. maj – Dan bez duvanskog dima

U susret obeležavanju Svetskog dana bez duvanskog dima – 31. maju, u sali Zavoda za javno zdravlje održana su dva zdravstveno-vaspitna predavanja na temu „Prevencija pušenja kod mladih“ (predavač dr sci. med. Olivera Ninković Mrđenovački) i „Učestalost pušenja i najefikasnije mere kontrole duvana među mladima“ (predavač zdravstveni saradnik Željka Ninković).

18.05.2018.
Mеđunаrоdni dаn sеćаnjа nа prеminulе оd AIDS-а, 20. mај 2018. gоdinе

Sеćаnjе nа prеminulе оd AIDS-а (sidе) (International AIDS Candlelight Memorial) је јеdnа оd nајstаriјаh i nајvеćih mоbilizаciоnih каmpаnjа која imа zа cilj pоdizаnjе svеsti u vеzi sа HIV-оm i AIDS-оm nа glоbаlnоm nivоu. Кооrdinаtоr каmpаnjе је Glоbаlni zdrаvstvеni sаvеt (Global Health Council).

11.05.2018.
Projekat ZAJEDNIČKI DOPRINOS UNAPREĐENJU TRANS-NACIONALNE PRIPREMLJENOSTI ZA VANREDNE SITUACIJE U SLIVU REKE SAVE

JOINT CONTRIBUTION TO ENHANCED TRANSNATIONAL EMERGENCY PREPAREDNESS IN THE SAVA BASIN (JENTRAP)

 

   U okviru projekta JENTRAP, 10. maja 2018. godine izvedena je završna pokazna vežba svih učesnika projekta. Cilj vežbe bio je da se prikaže dobijena oprema i demonstrira njena praktična upotreba.

08.05.2018.
MEĐUNARODNI DAN FIZIČKE AKTIVNOSTI – 10. maj 2018. godine

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je u cilju podizanja svesti celokupne svetske javnosti o značaju i važnosti redovne fizičke aktivnosti u očuvanju i unapređenju dobrog zdravlja i blagostanja 10. maja 2002. godine pokrenula globalnu inicijativu za obeležavanje međunarodnog dana fizičke aktivnosti. Ovaj dan se i u našoj zemlji obeležava pod sloganom „Kretanjem do zdravlja“.

Ostale vesti možete naci na stranici VESTI