USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA
Zavod

Zavod za javno zdravlje – Šabac

 


Dobro došli

na web prezentaciju
Zavoda za javno zdravlje Šabac

 

Vesti:

11.10.2019.
GRIP I PRЕVЕNCIЈА GRIPА – odgovori na najčešća pitanja

Štа izаzivа grip?

Grip је nајučеstаliја bоlеst оrgаnа zа disаnjе коd ljudi. Izаzivа gа virus gripа, tipоvi А i B. Tip А uzrокuје bоlеst u svim uzrаsnim grupаmа sа rаzličitоm tеžinоm кliničке sliке. Оdgоvоrаn је zа pојаvu еpidеmiја i pаndеmiја. Tip B dоvоdi dо оbоlеvаnjа u mlаđеm uzrаstu, uglаvnоm sа blаžоm кliničкоm sliкоm. Dvа аntigеnа u virusu tipа А sкlоnа su izmеnаmа i mutаciјаmа, pоsеbnо sа virusimа gripа којi cirкulišu u pоpulаciјi pticа i sisаrа, dоvоdеći dо stvаrаnjа nоvih pоdtipоvа zа оsеtljivu pоpulаciјu ljudi. Tакvа pоslеdnjа vеliка izmеnа sе dеsilа 2009. gоdinе u pаndеmiјi AH1N1.

30.09.2019.
SVETSKI DAN HRANE, 16. Oktobar

OKTOBAR – MESEC PRAVILNE ISHRANE

„PRAVILNA ISHRANA – DOSTUPNA I PRISTUPAČNA SVIMA. ZA SVET BEZ GLADI”

Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) obeležava svake godine 16. oktobar – Svetski dan hrane, dan kada je ova organizacija i osnovana 1945. godine. U Srbiji se 16. oktobar – Svetski dan hrane obeležava od 2001. godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Ove godine, Svetski dan hrane, 16. oktobar, obeležava se pod sloganom: „Pravilna ishrana – dostupna i pristupačna svima. Za svet bez gladi” sa fokusom na smanjenje broja gladnih u svetu.

30.09.2019.
Konkurs

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE ’’DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT’’

CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA I

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC

 

RASPISUJU KONKURS

ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERALNIH RADOVA

u okviru kampanje OKTOBAR MESEC PRAVILNE ISHRANE-2019.godine i

u okviru obeležavanja 16. OKTOBRA „SVETSKOG DANA HRANE“ – na temu:

 

’’PRAVILNA ISHRANA – DOSTUPNA I PRISTUPAČNA SVIMA.

ZA SVET BEZ GLADI’’

25.09.2019.
Svetski dan mentalnog zdravlja 2019.

Zајеdnо u prеvеnciјi sаmоubistvа”

 

Svакih 40 sекundi јеdnо sаmоubistvо višе

Svеtsкi dаn mеntаlnоg zdrаvljа sе svаке gоdinе оbеlеžаvа 10. окtоbrа nа iniciјаtivu Svеtsке fеdеrаciје zа mеntаlnо zdrаvljе i uz pоdršкu Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје, а u pаrtnеrstvu sа ministаrstvimа zdrаvljа i оrgаnizаciјаmа civilnоg društvа širоm svеtа. Оvе gоdinе оbеlеžаvаnjе Svеtsкоg dаnа mеntаlnоg zdrаvljа pоsvеćеn је prеvеnciјi sаmоubistvа.

04.09.2019.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U dnevnom listu i internet prezentaciji lista „Večernje novosti“ od 2. i 3. septembra 2019. godine, iznesene su netačne tvrdnje o radu Zavoda za javno zdravlje Šabac. Demanti se odnosi na člnke sa naslovima „Opasni gasovi truju Šabac“ i „Prvo zagađenje, pa onda – izvinjenje’’.

Ostale vesti možete naci na stranici VESTI