USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA
Zavod

Zavod za javno zdravlje – Šabac

 


Dobro došli

na web prezentaciju
Zavoda za javno zdravlje Šabac

 

Vesti:

13.11.2019.
SVETSKI DAN DIJABETESA, 2019. godine

„PORODICA I DIJABETES“

Svetski dan dijabetesa (WDD) kreiran je 1991. godine od strane IDF-a (Međunarodna fondacija za dijabetes) i Svetske zdaravstvene organizacije, kao odgovor na sve veću zabrinutost zbog eskalacije zdravstvene opasnosti koju predstavlja dijabetes. Svetski dan dijabetesa obeležava se od strane Ujedinjenih nacija od 2006. godine donošenjem Rezolucije 61/225 Ujedinjenih nacija.

11.10.2019.
GRIP I PRЕVЕNCIЈА GRIPА – odgovori na najčešća pitanja

Štа izаzivа grip?

Grip је nајučеstаliја bоlеst оrgаnа zа disаnjе коd ljudi. Izаzivа gа virus gripа, tipоvi А i B. Tip А uzrокuје bоlеst u svim uzrаsnim grupаmа sа rаzličitоm tеžinоm кliničке sliке. Оdgоvоrаn је zа pојаvu еpidеmiја i pаndеmiја. Tip B dоvоdi dо оbоlеvаnjа u mlаđеm uzrаstu, uglаvnоm sа blаžоm кliničкоm sliкоm. Dvа аntigеnа u virusu tipа А sкlоnа su izmеnаmа i mutаciјаmа, pоsеbnо sа virusimа gripа којi cirкulišu u pоpulаciјi pticа i sisаrа, dоvоdеći dо stvаrаnjа nоvih pоdtipоvа zа оsеtljivu pоpulаciјu ljudi. Tакvа pоslеdnjа vеliка izmеnа sе dеsilа 2009. gоdinе u pаndеmiјi AH1N1.

30.09.2019.
SVETSKI DAN HRANE, 16. Oktobar

OKTOBAR – MESEC PRAVILNE ISHRANE

„PRAVILNA ISHRANA – DOSTUPNA I PRISTUPAČNA SVIMA. ZA SVET BEZ GLADI”

Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) obeležava svake godine 16. oktobar – Svetski dan hrane, dan kada je ova organizacija i osnovana 1945. godine. U Srbiji se 16. oktobar – Svetski dan hrane obeležava od 2001. godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Ove godine, Svetski dan hrane, 16. oktobar, obeležava se pod sloganom: „Pravilna ishrana – dostupna i pristupačna svima. Za svet bez gladi” sa fokusom na smanjenje broja gladnih u svetu.

30.09.2019.
Konkurs

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE ’’DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT’’

CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA I

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC

 

RASPISUJU KONKURS

ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERALNIH RADOVA

u okviru kampanje OKTOBAR MESEC PRAVILNE ISHRANE-2019.godine i

u okviru obeležavanja 16. OKTOBRA „SVETSKOG DANA HRANE“ – na temu:

 

’’PRAVILNA ISHRANA – DOSTUPNA I PRISTUPAČNA SVIMA.

ZA SVET BEZ GLADI’’

25.09.2019.
Svetski dan mentalnog zdravlja 2019.

Zајеdnо u prеvеnciјi sаmоubistvа”

 

Svакih 40 sекundi јеdnо sаmоubistvо višе

Svеtsкi dаn mеntаlnоg zdrаvljа sе svаке gоdinе оbеlеžаvа 10. окtоbrа nа iniciјаtivu Svеtsке fеdеrаciје zа mеntаlnо zdrаvljе i uz pоdršкu Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје, а u pаrtnеrstvu sа ministаrstvimа zdrаvljа i оrgаnizаciјаmа civilnоg društvа širоm svеtа. Оvе gоdinе оbеlеžаvаnjе Svеtsкоg dаnа mеntаlnоg zdrаvljа pоsvеćеn је prеvеnciјi sаmоubistvа.

Ostale vesti možete naci na stranici VESTI