Јавне набавке мале вредности

ЈН МВ 07/2020 – Набвка подуговорених лабораторијских услуга

ЈН МВ 06/2020 – Набвка подуговорених лабораторијских услуга

ЈН МВ 05/2020 – Набавка канцеларијског материјала

JН MВ 04/2020 – Услуга еталонирања лабораторијске опреме

JН MВ 03/2020 – Набавка електричне енергије

JН MВ 02/2020 – Набавка горива

JН MВ 01/2020 – Обезбеђење завода