USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA

Pravilnik o nabavkama

 

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

 

Javne nabavke

– NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKI VOZILA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE U ŠAPCU MV 13/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

– NABAVKA TONERA ZA ŠTAMPAČE ZA POTREBE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC MV 12/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ETALONIRANJA LABORATORIJSKE OPREME MV 11/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– SUKCESIVNA NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA OP 6/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

– NABAVKA USLUGA POPRAVKE I ODRŽAVANJA LABORATORIJSKE OPREME PO PARTIJAMA MV 9/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

– NABAVKA USLUGA OSIGURANJA IMOVINE, VOZILA I LICA ZAPOSLENIH U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC MV 10/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME PO PARTIJAMA OP 5/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

 

– NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA OP 4/2018 –

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori (3)

Odluka o dodeli ugovora

 

 

– NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA SA SPECIFICIRANIM ZAHTEVIMA KVALITETA OP 3/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– SUKCESIVNA NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA OP 2/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– SUKCESIVNA NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA OP 1/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

– NABAVKA RADNE I ZAŠTITNE ODEĆE, OBUĆE I OPREME ZA POTREBE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE U ŠAPCU MV 8/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LABORATORIJSKE OPREME MV 7/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC

MV 5/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA PODUGOVORENIH USLUGA ZA POTREBE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC

MV 4/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ETALONIRANJA LABORATORIJSKE OPREME MV 6/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ČUVANJA I OBEZBEĐENJA OBJEKTA I IMOVINE MV 3/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

– NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA MV 2/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA GORIVA ZA MV 1/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA MATERIJALA ZA DDD MV 13/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

– NABAVKA GORIVA MV 14/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

– NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LABORATORIJSKE OPREME MV 12/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME PO PARTIJAMA OP 4/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Pitanja i odgovori 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA ŠTAMPANOG MATERIJALA MV 11/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LABORATORIJSKE OPREME MV 10/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKE VOZILA MV 9/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA OP 3/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA OSIGURANJA MV 8/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA TONERA ZA ŠTAMPAČE MV 7/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

.

– NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME PO PARTIJAMA OP 2/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Pitanja i odgovori 2

Pitanja i odgovori 3

Pitanja i odgovori 4

Pitanja i odgovori 5

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKE LABORATORIJSKE OPREME MV 6/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

.

– NABAVKA RADNE I ZAŠTITNE ODEĆE, OBUĆE I OPREME MV 5/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

.

– NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE MV 4/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKE LABORATORIJSKE OPREME MV 3/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o obustavi postupka – za partije 10 i 11

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA OP 1/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije 1

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 1

Izmena konkursne dokumentacije 2

Pitanja i odgovori 2

Izmena konkursne dokumentacije 3

Pitanja i odgovori 3

Pitanja i odgovori 4

Odluka o obustavi postupka za partije 51 i 57

Odluka o dodeli ugovora

 

– NABAVKA USLUGA ETALONIRANJA LABORATORIJSKE OPREME MV 2/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori 2

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ČUVANJA I OBEZBEĐIVANJA OBJEKTA I IMOVINE MV 1/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA MV 17/2016 –

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ČUVANJA I OBEZBEĐIVANJA OBJEKTA I IMOVINE ZAVODA MV 16/2016 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

 

 

 

 

 

Javne nabavke – Zaključeni ugovori