USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA DOKUMENTA ZA KORISNIKE CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE KONKURSI I OGLASI FOTO GALERIJA

Javne nabavke

nabavke male vrednosti JN MV 2/2020, nabavka goriva

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

nabavke male vrednosti 5/2020

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

 

Usluga etaloniranja laboratorijske opreme JN MV 4/2020

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka goriva JN MV 2/2020

Odluka o dodeli ugovora gorivo

Poziv za podnosenje ponudaIzmene konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka električne energije JN MV 3/2020

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnosenje ponuda 

Konkursna dokumentacija 

JN MV 1/2020

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmene konkursne dokumentacije
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda

Pravilnik o nabavkama

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

 

– NABAVKA I SUKCESIVNA ISPORUKA SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU MV 17/2019 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKI VOZILA MV 16/2019 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

– NABAVKA TONERA ZA ŠTAMPAČE ZA POTREBE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC MV 15/2019 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME PO PARTIJAMA MV 14/2019 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori 2

Odluka o dodeli ugovora

 

– NABAVKA USLUGA POPRAVKE I ODRŽAVANJA LABORATORIJSKE OPREME PO PARTIJAMA MV 13/2019 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LABORATORIJSKE OPREME PO PARTIJAMA MV 12/2019 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA OSIGURANJA IMOVINE, VOZILA I LICA ZAPOSLENIH U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC MV 11/2019 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– SUKCESIVNA NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA OP 3/2019 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Pitanja i odgovori 2

Pitanja i odgovori 3

Pitanja i odgovori 4

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME – REMONTOVANI VERTIKALNI AUTOKLAV ZA POTREBE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE U ŠAPCU MV 10/2019 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– SUKCESIVNA NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA SA SPECIFICIRANIM ZAHTEVIMA KVALITETA OP 2/2019 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA I SUKCESIVNA ISPORUKA RADNE I ZAŠTITNE ODEĆE, OBUĆE I OPREME ZA POTREBE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC ZA 2019. GODINU MV 9/2019 –

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA PREDUGOVORENIH USLUGA ZA POTREBE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC MV 8/2019 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LABORATORIJSKE OPREME PO PARTIJAMA MV 7/2019 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE U ŠAPCU MV 6/2019 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

– NABAVKA PUTNIČKOG VOZILA MV 5/2019 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ETALONIRANJA LABORATORIJSKE OPREME MV 4/2019 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ČUVANJA I OBEZBEĐENJA OBJEKTA I IMOVINE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC MV 3/2019 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA I SUKCESIVNA ISPORUKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA MV 2/2019 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– SUKCESIVNA NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA SA SPECIFICIRANIM ZAHTEVIMA KVALITETA, OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI 33140000 OP 1/2019 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA GORIVA ZA POTREBE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC MV 1/2019 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Pitanja i odgovori 2

Pitanja i odgovori 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU MV 14/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKI VOZILA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE U ŠAPCU MV 13/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

– NABAVKA TONERA ZA ŠTAMPAČE ZA POTREBE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC MV 12/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ETALONIRANJA LABORATORIJSKE OPREME MV 11/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– SUKCESIVNA NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA OP 6/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

– NABAVKA USLUGA POPRAVKE I ODRŽAVANJA LABORATORIJSKE OPREME PO PARTIJAMA MV 9/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

– NABAVKA USLUGA OSIGURANJA IMOVINE, VOZILA I LICA ZAPOSLENIH U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC MV 10/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME PO PARTIJAMA OP 5/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

 

– NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA OP 4/2018 –

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori (3)

Odluka o dodeli ugovora

 

– NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA SA SPECIFICIRANIM ZAHTEVIMA KVALITETA OP 3/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– SUKCESIVNA NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA OP 2/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– SUKCESIVNA NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA OP 1/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

– NABAVKA RADNE I ZAŠTITNE ODEĆE, OBUĆE I OPREME ZA POTREBE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE U ŠAPCU MV 8/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LABORATORIJSKE OPREME MV 7/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC

MV 5/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA PODUGOVORENIH USLUGA ZA POTREBE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC

MV 4/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ETALONIRANJA LABORATORIJSKE OPREME MV 6/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ČUVANJA I OBEZBEĐENJA OBJEKTA I IMOVINE MV 3/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

– NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA MV 2/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA GORIVA ZA MV 1/2018 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA MATERIJALA ZA DDD MV 13/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

– NABAVKA GORIVA MV 14/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

– NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LABORATORIJSKE OPREME MV 12/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME PO PARTIJAMA OP 4/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Pitanja i odgovori 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA ŠTAMPANOG MATERIJALA MV 11/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LABORATORIJSKE OPREME MV 10/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKE VOZILA MV 9/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA OP 3/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA OSIGURANJA MV 8/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA TONERA ZA ŠTAMPAČE MV 7/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

.

– NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME PO PARTIJAMA OP 2/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Pitanja i odgovori 2

Pitanja i odgovori 3

Pitanja i odgovori 4

Pitanja i odgovori 5

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKE LABORATORIJSKE OPREME MV 6/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

.

– NABAVKA RADNE I ZAŠTITNE ODEĆE, OBUĆE I OPREME MV 5/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

.

– NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE MV 4/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKE LABORATORIJSKE OPREME MV 3/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o obustavi postupka – za partije 10 i 11

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA OP 1/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije 1

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 1

Izmena konkursne dokumentacije 2

Pitanja i odgovori 2

Izmena konkursne dokumentacije 3

Pitanja i odgovori 3

Pitanja i odgovori 4

Odluka o obustavi postupka za partije 51 i 57

Odluka o dodeli ugovora

 

– NABAVKA USLUGA ETALONIRANJA LABORATORIJSKE OPREME MV 2/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori 2

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ČUVANJA I OBEZBEĐIVANJA OBJEKTA I IMOVINE MV 1/2017 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA MV 17/2016 –

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

– NABAVKA USLUGA ČUVANJA I OBEZBEĐIVANJA OBJEKTA I IMOVINE ZAVODA MV 16/2016 –

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

 

 

 

 

 

Javne nabavke – Zaključeni ugovori