Документа за кориснике

1.Анкета о задовољству бр. 1 
(намењено пацијентима корисницима услуга за здравствене (санитарне) прегледе и клиничке микробиологије)

.2.Анкета о задовољству бр. 2
(намењено корисницима услуга акредитованих лабораторија: санитарна хемија и екотоксикологија и санитатна микробиологија)

3. Политика непристрасности и поверљивости током извођења лабораторијских испитивања

4. Општа правила пословања ЗЈЗ Шабац у оквиру пружања услуга лабораториских испитивања

5. Захтеви за испитивање
5.1. Захтев за испитивање Намирнице и ПОУ
5.1. Захтев за испитивање Намирнице и ПОУ – пдф
5.2. Захтев за испитивање воде
5.2. Захтев за испитивање воде-пдф
5.3. Захтев за испитивање ваздуха
5.3. Захтев за испитивање ваздуха-пдф
5.4. Захтев за испитивање буке
5.4 Захтев за испитивање буке-пдф

6. Образац за подношење приговора
(Корисник попуњава прву страну обрасца и шаље га у ЗЈЗ Шабац: лично, мејлом или поштом)
6.1. Извештај о приговору
6.1. Извештај о приговору – пдф

7. Правило одлучивања за оцену усаглашености резултата испитивања