Центар за хигијену и хуману екологију

 

Начелник:

др Снежана Панић, спец. хигијене, субспецијалиста исхране здравих и болесних људи

Одељење за хигијену и хуману екологију

Одељење за пријем материјала

Одељење за санитарну хемију и екотоксикологију

Одељење за санитарну микробиологију

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs